eduroam ZŠJN Krnov

Na portálu eduroam.cz naleznete informace připojených institucích v České republice a na portálu eduroam.org informace o eduroamu ve světě. V prostorech školy je vysíláno ssid eduroam, ověřování prováděno protokolem 802.1x. Návod, jak si nastavit počítač pro práci s 802.1x, naleznete na eduroam.cz. Pro úspěšné ověření a následný přístup k Internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získáte na své domovské organizaci - ZŠJN Krnov používá stejné údaje jako k emailovému účtu.

SSID eduroam
ověřovací mechanitmus 802.1x
správa klíčů WPA2
šifrování AES-CCM
vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
jméno radius serveru: radius.zsjnkrnov.cz
konektivita WiFi; IPv4+IPv6; FW + NAT + žádná proxy

IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP.

Síťový provoz je filtorván v souladu se zákony ČR.
Do provozu není nijak zasahováno, vyjma blokace odchozího SMTP (tcp/25). Použijte namísto tohoto SMTPS (tcp/465), případně Submision (tcp/587).


V případě potíží se můžete obrátit na správce sítě pomocí emailové adresy eduroam@zsjnkrnov.cz.